Prof. Philip Rosenau

 

מיומנו של אגואיסט

       
 הכל שווים לפני החוקן.    
 
 *    האהבה רוקחת תבשיל שהנישואים מחממים במיקרוגל    
 
 *    המנהיגים הכי שנואים הם אלה שחובה לאהוב אותם.   
      
 *    על החינוך להקנות לילד שרשים לצמוח וכנפיים לעוף.  
   
  *    אני מאמין שבעתיד יהיה לנו עבר טוב יותר.    
   
  *   נשיקה: מס שפתיים לתשוקה. 
   
  *    דלפון: מי שדלפה ממנו התקווה. 

         

תגובה אחת

כתוב תגובה

הזן את תגובתך!
הזן את שמך כאן