הצהרת עקרונות – מדור הגות ופילוסופיה

משה מנשהאוף

אתר התרבות "יקום תרבות" מעמיד את עצמו כאחד מהאדנים המרכזיים בתרבות העברית והישראלית. כעורך מדור 'הגות ופילוסופיה' באתר זה, בחרתי להעלות במסגרת זו שתי שאלות עקרוניות: מהי הפילוסופיה וההגות העברית ו/או הישראלית? ומה מקומה של הפילוסופיה באתר זה?

השאלה הראשונה היא גם הפשוטה מבין השתיים. כל מאמר או הגות הדנים בחשיבה עברית-יהודית וכל מה שנכתב על ידי הוגה ו/או יוצר עברי או ישראלי מקומו כאן, בין אם זוהי תורת התארים של הרמב"ם או שזה מאמר על פילוסופיה של אריסטו שנכתב על ידי ישראלי או דובר עברית וכך או אחרת, מתקשר לתרבות ולשפה העברית.

בעניין שאלת מקומן של הגות ופילוסופיה באתר תרבות זה, אני בדעה כי מה שחשוב הם העניין, החשיבה והיצירתיות המחשבתית ולא השפה בה הן קיבלו את ביטוין. איני מתכוון כאן דווקא לשפה עברית או אחרת אלא לשפה ככלי, בו החשיבה מקבלת את כלל ביטוייה, בין אם זו שפה אקדמית או אחרת.

יש המאמינים כי מקומן של מחשבות מעמיקות הוא בשפת פילוסופיה ובאקדמיה. כי השפה הפילוסופית האקדמית היא כלי שהשתכלל למען מטרה זו. אני מסכים כי במקרים רבים, השפה האקדמית היא אכן כלי מתאים להכיל את החשיבה המסובכת – אולם כנגד זה, אנו יכולים לראות איך אומנות, על תחומיה השונים כגון ספרות, שירה, מחזה או סרט, מצליחה לעתים להביע את אותם רעיונות נשגבים בצורה קולחת ומשפיעה, ולעיתים אף נוקבת יותר. ובכן, אם מה שמעניין אותנו הוא העניין ולא הכלי בו הוא מקבל את ביטויו, אזי יש לייצר דו שיח בין שתי הדיסציפלינות הללו. אני מודע, כמובן, לעובדה כי קיימים זרמים שונים של אינטר-דיסציפלינאריות  אך למרות זאת, אני מקווה לתת כאן במה מתאימה וצביון מיוחד לדו שיח זה.

משמעות הדבר בעיני הוא ליצור דו שיח או תהליך זרימה הדדית בין הדיסציפלינות האלה. כך אני מקווה לתת במה גם לאלה הבאים מהאקדמיה, לא רק כדי להוציא את הפילוסופיה ממגדל השן של האקדמיה על כל יתרונותיו וחסרונותיו, אלא גם לתת אפשרויות ביטוי ציבורי לאנשי האקדמיה, עם נגישות פשוטה יותר לקהל רחב יותר. בשפה ציורית אוכל לתאר זאת כרעיונות ומחשבות אשר מרחפים סביב בקבוק ה"ג'יני" כרוחות רפאים דמיוניות ללא אפשרות להיכנס לתוכו, ודו השיח שייווצר הוא זה אשר יחלץ את השד הכלוא בבקבוק וישחררו כעננה המסתעפת בינות לאופני הביטוי השונים של החברה.

אי לכך, הריני להזמין בזאת בעלי מחשבות מהדיסציפלינות השונות; אקדמיות, אמנותיות ואחרות, לשלוח מאמרים, מסות, וחיבורים לפרסום באתר ולסייע בכך להרחבת הדעת ולחיבורה לכלים השונים.

סגור לתגובות.